Vad betyder det att drömma om att kasta äpplen?

Vad betyder det att drömma om att kasta äpplen?

Att överge äpplen i en butik: I den här typen av dröm är du i en livsmedelsbutik eller en fruktmarknad och du överger äpplen som du skulle köpa. Denna dröm kan symbolisera en känsla av besvikelse eller frustration i ditt vakna liv. Kanske hade du höga förhoppningar på något, men det blev inte som du förväntade dig, och du känner att du överger en del av dig själv i processen. Alternativt kan denna dröm symbolisera en rädsla för engagemang eller en brist på uppföljning. Om du är någon som kämpar med att fatta beslut eller hålla sig till planer, kan den här drömmen återspegla dessa känslor.

Att överge äpplen i fruktträdgården: I den här typen av dröm befinner du dig i en fruktträdgård och du lämnar äpplen bakom dig som du plockade. Denna dröm kan symbolisera en känsla av förlust eller ånger i ditt vakna liv. Du kanske hade en möjlighet att dra nytta av något, men du lät det glida iväg. Alternativt kan denna dröm symbolisera en känsla av att vara överväldigad eller att inte ha resurserna att hantera situationen. Om du känner dig överväldigad i ditt vakna liv, kan den här drömmen återspegla dessa känslor.

Att överge äpplen på marken : I den här typen av dröm tappar du äpplen på marken och lämnar dem där. Denna dröm kan symbolisera en känsla av slarv eller försummelse i ditt vakna liv. Kanske tar du inte hand om något som är viktigt för dig, eller så försummar du ditt ansvar. Alternativt kan denna dröm symbolisera en känsla av hopplöshet eller hjälplöshet. Om du känner dig överväldigad eller maktlös i ditt vakna liv, kan den här drömmen återspegla dessa känslor.

Att överge äpplen i en korg: I den här typen av dröm lämnar du äpplen i en korg, kanske i en park eller i ditt eget hem. Denna dröm kan symbolisera en känsla av försummelse eller övergivenhet i ditt vakna liv. Kanske tar du inte hand om något som är viktigt för dig, eller så försummar du ditt ansvar. Alternativt kan denna dröm symbolisera en känsla av att vara ouppskattad eller undervärderad. Om du känner att du inte får det erkännande eller det stöd du förtjänar i ditt vakna liv, kan den här drömmen återspegla dessa känslor.

Att överge äpplen i ett kylskåp: I den här typen av dröm lägger du äpplen i ett kylskåp och lämnar dem där för att ruttna. Denna dröm kan symbolisera en känsla av försummelse eller slöseri i ditt vakna liv. Kanske utnyttjar du inte möjligheter eller resurser som är tillgängliga för dig, eller så använder du inte dina talanger eller förmågor till sin fulla potential. Alternativt kan denna dröm symbolisera en känsla av att vara fast eller instängd i en situation. Om du känner att du inte gör framsteg eller går framåt i ditt vakna liv, kan den här drömmen återspegla dessa känslor.

Show Buttons
Hide Buttons