Vad betyder det att drömma om att ha sex med sin familj?

Vad betyder det att drömma om att ha sex med sin familj?

Dröm om att ha sex med en förälder : När man drömmer om att ha sex med en förälder, handlar det mindre om bokstavliga incestuösa begär och mer om den symboliska tolkningen. Ofta betyder det en önskan om större förståelse eller assimilering av någon aspekt av förälderns egenskaper, kunskap eller visdom som drömmaren värdesätter.

Anta att drömmaren kämpar med att fatta viktiga livsbeslut. I så fall kan en sådan dröm symbolisera en undermedveten önskan om vägledning eller trygghet, en längtan efter den visdom och erfarenhet som deras förälder representerar.

När det gäller symbolik representerar föräldrar ofta auktoritet, visdom eller stabilitet. Sex kan representera enhet, sammankomst eller internalisering av aspekter av den andre. Därför kan denna dröm tolkas som en symbolisk önskan att internalisera eller tillgodogöra sig föräldrarnas kvaliteter visdom eller stabilitet.

Dröm om att ha sex med ett syskon : I drömsammanhang kan sexuellt engagemang med ett syskon betyda sammanslagning av vissa egenskaper eller egenskaper som drömmaren identifierar inom sitt syskon. Det innebär inte incestuösa känslor; istället kan det betyda en längtan efter närhet, förståelse eller bättre kommunikation.

Till exempel, om drömmaren känner sig isolerad eller missförstådd, kan drömmar om sex med ett syskon representera deras djupa önskan om släktskap och förståelse, som de för närvarande saknar i det vakna livet.

Här kan syskon symbolisera förtrogenhet, delade erfarenheter eller gemensamhet, och sex, återigen, kan symbolisera enande eller internalisering. Så drömmen kan spegla en önskan att bättre integrera eller förstå dessa delade aspekter.

Dröm om att ha sex med ett barn: En mycket störande dröm, men kom ihåg att drömsymboliken är komplex och skiktad. Denna dröm representerar ofta en individs önskan att få kontakt med sitt inre barn, deras oskuld eller deras behov av att vårda.

Om drömmaren hanterar mycket stress och har tappat kontakten med livets enkla glädjeämnen, kan denna dröm betyda en djup längtan efter att återknyta kontakten med sitt mer oskyldiga, obelastade jag.

I detta sammanhang representerar barnet renhet, eller enkelhet. Sex, som tidigare, kunde betyda enhet eller assimilering. Således kan drömmaren längta efter att förena sig med sin förlorade oskuld eller enkelhet.

Dröm om att ha sex med en morförälder : Drömmar om sex med en morförälder symboliserar ofta drömmarens önskan att skaffa sig visdom, motståndskraft eller vissa egenskaper de förknippar med sin morförälder.

Om drömmaren går igenom utmanande tider kan denna dröm vara en undermedveten hanteringsmekanism för att internalisera styrkan, motståndskraften eller visdomen som drömmaren förknippar med sin morförälder.

Farföräldern i drömmen kan symbolisera visdom, motståndskraft eller historia, medan sex representerar enhet eller absorption. Så drömmen kan handla om önskan att absorbera dessa egenskaper från morföräldern.

Dröm om att ha sex med en farbror eller moster: Detta kan representera drömmarens önskan att utveckla, assimilera eller erkänna egenskaper de respekterar eller ser hos sin farbror eller moster.

Till exempel, om drömmaren kämpar med sin karriär, och de ser sin farbror eller moster som framgångsrik, kan drömmen vara en representation av deras strävan att nå liknande framgång.

Farbrorn eller mostern kan symbolisera alternativa föräldrafigurer som representerar olika aspekter av auktoritet, kunskap eller framgång. Sexhandlingen kan handla om internalisering eller acceptans av dessa attribut.

Dröm om att ha sex med en kusin: Att drömma om sex med en kusin kan representera en önskan om närhet, vänskap eller förståelse, eller möjligen återspegla någon form av rivalitet eller konkurrens.

Anta att drömmaren känner brist på nära vänskap eller konkurrens i sitt vakna liv. I så fall kan en sådan dröm representera deras undermedvetna känslor och önskningar angående dessa relationer.

Här kan en kusin symbolisera vänskap, konkurrens eller rivalitet. Sex, som tidigare, kunde betyda enhet eller sammanslagning. Så den här drömmen kan handla om önskan att förstå eller sammanfoga dessa komplexa känslor och relationer.

Show Buttons
Hide Buttons