Numerologi 7000: Nummer Betydelse och kärlek

Numerologi 7000: Nummer Betydelse och kärlek

Numerologi 7000

Vad är krypterat i meddelandet 7000?

Meddelandet, kodat i nummer 7000, hänför sig till området personlighetsutveckling och kreativitet och säger att din personliga tillväxt, uttryckt i förmågan att känna och förstå människor, ökar styrkan. Det är möjligt att denna skicklighet inom överskådlig framtid blir ditt andra jobb (psykologi, spirituell mentorskap). Dessutom kommer detta jobb inte att representera något väsentligt intresse för dig. Vad du än gör kommer du att göra det enbart för andras bästa. Deras tacksamhet är din enda “vinst”.

Ensiffriga värden

Nummer 7000 representerar ett vibrationsspektrum för nummer 7

De sju i meddelandet betyder att du har slutat se skillnaden mellan dina förmågor och dina uppgifter. Det faktum att andra inte har dina talanger är inte ett skäl för att bli “en tjänare för alla” och ta på sig någon annans arbete. Tänk på att det är nästan omöjligt att bli av med det.

Show Buttons
Hide Buttons