Numerologi 128: Betydelse och Symboler

Numerologi 128: Betydelse och Symboler

Numerologi 128

Våra skyddsänglar kan inte kommunicera direkt med oss, varför de skickar indirekta meddelanden på olika sätt.

Men varför är det faktiskt? Eftersom änglarna är Guds budbärare är de inte ansvariga för att kommunicera med oss. Om du har några frågor, ställ dem direkt till universum! Det kommer att svara.

Varje ängel som vill komma i kontakt med dig har troligen inga goda avsikter.

Du måste veta att det inte bara finns bra änglar, så var försiktig när du reser med din astrala kropp eller något annat. Jag kommer att skriva mer om detta i en annan artikel.

Nummer 128 – Vad betyder det?

Om det finns ett missförstått uttryck och nummer är det 128! Symboliskt representerar detta nummer fri vilja, lagen om cykler och odödlighet. Låt oss gå in på allt detta och försöka förstå grunderna.

Vi kan dra slutsatsen att de 128 konkretiserar manifestationens lag, i det verkliga, det pragmatiska, ärendet, logiken, i sanning, i volym; det är lagen i fungerande skick, allt som görs genererar en logisk konsekvens (karma) och därmed begreppet rättvisa kopplat till detta nummer.Det utgör denna logiska sekvens av orsaker och effekter och dessutom dess behärskning, vilket leder till det “önskade” resultatet.

Det här är vad vi kallar resten, makt! Sammanfattningsvis motsvarar oktonären lagen i handling som han underkastar sig för att han har förstått; han behärskar därför sitt öde att inte längre vara föremål för något annat inflytande och logiskt har kraften att förverkliga sig själv.

Det är uppenbarligen en spirituell synvinkel på detta nummer; så transkriptionen i vår mer materiella värld blir helt enkelt:

Behov av att respektera ett lagsystem (oavsett vad det är), en smak för kraft i korthet, en stark känsla av logik och smidig drift av saker, giriga Epikureanism, smak efter tyngdkraft, det tunga.

Låt oss gå vidare till den praktiska beskrivningen. I de flesta böcker beskrivs ofta de 128 som är makt som en faktor för social framgång, en kraftfull och auktoritativ trigger för ambition. Detta är något sant när det gäller livsvägen men inte alltid.

Å andra sidan, i uttrycket kommer det att ta tid för den person som har det att uttrycka de tidigare aspekterna kvalitativt.

I allmänhet hade de 128 en barndom präglat av ett mycket starkt utbildningspress, auktoritära föräldrar eller helt enkelt den kvävande närvaron av en religion eller en doktrin.

Barnet, raderat och diskret, kommer att använda ett styvt värdesystem för att extrahera sig från sin föräldermiljö, tills han återigen befrias och närmar sig en mer flexibel lag.Han kommer aktivt att försöka befria sig från sina barndomförbud för att äntligen utöva sina fulla krafter.

Inledningsvis lider 128 ofta av en känsla av maktlöshet som han vägrar att känna igen, detta är hans största problem.

Hur som helst, 128 är generös, modig, frivillig, stridande, mycket men sedan mycket ihållande och extremt hållbar. Han saknar aldrig, han undviker helt enkelt att konfrontera ett problem som kan göra att han känner sig hjälplös.

Den hemliga betydelsen

De 128 som alla mästernumren är väldigt fashionabla som om de hade det som sitt tema förklarade oss som segrar i ett lotteri och därmed avslöjade vi ”geni” inför världen.

128 är givetvis speciell som alla siffror, så ersätt inte alla 4, 13, 31 med 128 så fort möjligheten uppstår. Jag uppmuntrar dig att kolla in webbplatsen, som kommer att tugga jobbet och berätta om du har en sådan händelse.

Att vara är bättre än att ha, leva väl vad du är, representerar vår essens och vår sanna kraft i strid med fantasin om obegränsad potential som berättas i merkantilböcker. Att ha en 128 är framför allt att ha en 4, med alla dess egenskaper men med ett annat sätt av “action”.

Glöm aldrig från mästartalen att deras minskning avser deras andliga rötter. Ju närmare ett nummer är enhet, desto närmare är det Anden!

128 är inget undantag från denna regel. Denna typ av nummer är mycket ofta utan att märkas; ändå de få ”skillnaderna” som vi kommer att beskriva kommer att tjäna till att upplysa sina representanter i sökning efter nycklar.

I de flesta fall har innehavarna en klassisk typ 4-kurs förutom att de inte antar den som den senare. Liksom de 11 som inte är nöjda i de rena 2, är 128 inte bekvämare i sin dubbla.

Bakom ett dagligt liv besatt av en strävan efter säkerhet kvarstår begravda drömmar, orimliga (i varje mening av termen) rörda av oförklarliga eller oförklarliga strömmar lika orimliga.

Masternumren är smälta eftersom två samma nummer komponerar dem parallellt. Om de 11 söker fusionen mellan könen, nämligen de maskulina och feminina principerna, med syftet att återföreningen av varelsen, 128 som för honom, söker föreningen mellan de nedre och högre polerna, från botten med toppen, från intellektet med andan, med målet att perfekt kunskap.

Dess två 128 motsvarar den synkroniserade dubbla lyssnandet av den överlägsna vilja och den mänskliga viljan för att uppnå eller till och med fusionen av dessa två typer av viljan, även om det betyder att ignorera sin egen.

128 förkroppsligar profetens syndrom och 22, helgonets syndrom. De fyra gör allt rätt, 128 gör samma version, “work”. Han försöker förverkliga i honom syntesen av involvering och evolution. Låt oss vara mer pragmatiska för att förstå hur allt fungerar i “verkligheten”.

De 11 som litar på sina två första känns saker, 128 inser för att de följer, utan alltid att känna; den ena tjänar idévärlden medan den andra tjänar handlingsvärlden nästan instinktivt.

Kärlek

De 128 förlitar sig på strömmar som den uppfattar som höga och kör sedan, varför det är viktigt att den är väl upplyst, balanserad och framför allt rak.

Uppfattningen om upphöjning i vårt samhälle förvirrar social skala och själens storhet; det är naturligtvis det senare som bör gynnas.Hur som helst, en obehindrad 128 (pedagogisk eller på annat sätt), kommer att acceptera hans galenskap, hans marginalitet att arbeta på sitt eget sätt i denna värld, mycket ofta i materiella termer.

Han kommer då att presenteras som lysande, outtröttlig, obegriplig, fenomenal och karakteristisk, till och med tyrannisk.

Dess bräcklighet ligger i dess förmåga att tro på dess värden å ena sidan och å andra sidan att dess värden är välinspirerade eftersom de 128 lyder, kom ihåg, lagarna från ovan.

Han måste därför i patologiska fall vara försiktig med att inte förväxla sina egoistiska illusioner med en högre ordningsström, som då skulle leda till ”psykos” eller en stark tendens till överträdelser, i vilket fall han skulle göra sitt styre.

En dubbel två kräver skyddsåtgärder. På den känslomässiga sidan har detta uttryck valet mellan att leva ett falskt 4, med ett stabilt familjeliv så länge som frustrationerna förblir uthärdliga, och att leva dess verkliga essens, händelserika och spännande med lite tid för familjelivet, trots allt balanserande.

De 128 bevisade är atypiska, spännande, extraordinära, obegripliga men fascinerande människor så länge de lyssnar till ett minimum; svårt därför att göra ett vältalande psykologiskt porträtt av dem, de följer regler som trotsar vår förståelse.

På professionell nivå hittar vi dem ofta i administrationsredovisning, övervakning när de är i läge 4 (se uttryck 4) och i läge 22, i arkitektur, positioner med stort ansvar och konst.

Allt som nämns här är endast för att få dig att känna detta nummer, inte att beskriva det i sin helhet.Intressanta fakta

Hans beslutsfattande är tydlig, snabb och klar, inte störd av känslomässighet eftersom logiken går framför allt. Hans ordningskänsla är medfödd oavsett om han eller hon föremål eller idéer måste han ibland bli mjukare för lite peremptory.

Försett med känslan av rättvisa stöder han inte orättvisan (som återger honom till hans) och försöker respektera lagen som han valde.

Denna naturliga vigilante blir domare och försvinner med de fördelar och nackdelar som detta innebär; han kan vara mild som hänsynslös.

Aggressiviteten står i proportion till insiktens kapacitet, men bakom denna fasad döljer mycket vänlighet.

Han känner ett stort behov av att arbeta och att vara användbar, det är viktigt! Vad han gör måste ha en inverkan på saker, låt det sägas. En 128 utan ansvar, utan verktyg kommer att kväva långsamt.

Hans effektivitet är formidabel liksom hans känsla för humor, ja, humor börjar med en H. Som mästare i karma (se i början), fascineras han av dödsfrågan, ett tema som kommer att driva hans reflektioner, hans humor eller till och med hans yrke.

128

Att se nummer 128 omkring dig är en anledning till att öppna ditt hjärta och börja tro på de mål du har framför dig.

Show Buttons
Hide Buttons