17 januari stjärntecken – Vad är min personlighet?

17 januari stjärntecken – Vad är min personlighet?

17 januari stjärntecken

Om du fyller år den 17 januari är ditt stjärntecken Stenbocken.

Profil

Människor som är födda specifikt den 17 januari är vanligtvis intellektuella, omtänksamma och totalt sett mer kreativa än de flesta andra getter. Som en Stenbocken som styrs av himlakroppen Saturnus är du oftast väldigt driven och uthållig. Den speciella dagen du föddes på styrs också astrologiskt av samma planet, så du har ett dubbelt kosmiskt inflytande av intelligens, beslutsamhet och kreativitet. Om du har denna födelsedag är du hårt arbetande, kapabel och full av och öppen för massor av innovativa idéer. Du har i allmänhet en självsäker optimistisk front men det är inte alltid så du känner inuti. Individer med en sjuttonde födelsedag i januari är mycket mer känsliga och medkännande att de verkar.

Personliga förhållanden

Som med alla Stenbockar är personliga relationer ibland svåra på grund av ditt bräckliga ego och blyghet i detta område. I ditt fall är din största rädsla för intimitet ofta avslag eftersom ditt självförtroende oftare än inte är ganska lågt när det gäller känslomässiga anknytningar. Trots detta avgudar du andras sällskap och den speciella känslan av att vara kär så en partner i livet är vanligtvis en del av dina planer. I en själsfrände relation är du generös och omtänksam men du kan också vara svartsjuk och krävande. Du har en stark motvilja mot tankespel och kommer att behöva en partner som kan uttrycka sina känslor effektivt utan att behöva ta till förslag. I ett romantiskt partnerskap gillar personen som är född den sjuttonde dagen i januari att ta ledningen och känna kontroll och kan behöva lära sig att vara mer flexibel.

Hälsa

En stark konstitution och allmänt god hälsa upplevs vanligtvis av de som är födda den 17 januari. Detta kombineras med ditt oerhört stora intresse för att hålla dig frisk och att vara välinformerad om den senaste forskningen och framstegen i ämnet. Dina grundläggande fysiska och känslomässiga behov är enkla men du förstår vikten av deras fina balans i ditt allmänna välbefinnande. Även om du kan vara lite lat på träningsavdelningen är du beredd att anstränga dig för att se och må bra. Du är benägen att ibland ha en söt tand så glöm inte att göra regelbundna tandkontroller.

Styrkor och svagheter

Dina dominerande huvudsakliga karaktärsstyrkor ligger i ditt oberoende, medvetna men kraftfulla och beslutsamma sätt. Dessa dynamiska egenskaper hos din personlighet ger dig en karismatisk natur som låter dig bygga den livsstil du söker. Svagheter i din personlighet som du kanske känner igen om du är född den 16 januari är dina sporadiska tendenser att vara ganska dominerande eller envist samarbetsvilliga. Dessa negativa egenskaper kommer sannolikt att visa sig starkare eller oftare om du är övertrött eller har mycket att tänka på. Försök att undvika att hålla alla dina bekymmer för dig själv.

Prestation

Att födas den 17 januari skänker dig massor av fantasi och kreativitet och detta filtrerar ofta igenom i dina ambitioner. Detta kan innebära att dina drömmar och mål ibland är fantasifulla, men de är vanligtvis inte orealistiska eller mot saker som du inte kan. Dina önskemål tenderar att i allmänhet innebära att uppnå jämvikt och tillfredsställelse i både ditt professionella och personliga liv. Detta scenario är när du är som gladast och mest optimistisk. Du kommer sannolikt också att drömma om och hoppas att kunna resa och se och lära dig om så mycket av världen som du kan.Lycka till på födelsedagen

Eftersom du föddes den sjuttonde dagen i månaden ger siffrorna 1 och 7 i ditt födelsedatum dig ett rottal på åtta. Den här numeriska referensens nyckelord är “Leader” och det anger din auktoritativa natur och din lugna improvisationsförmåga. Det speciella tarotkortet relaterat till din födelsedag är det 17:e kortet i Major Arcana the Star och det symboliserar din iver att besöka alla delar av världen. En svart pärla är den utsedda lyckliga ädelstenen speciellt för den sjuttonde födelsedagen i januari. Den kan bäras för ökad koncentration eller energikick och för att locka lycka.

Sammanfattning

Stenbockens personligheter antas huvudsakligen påverkas av planeten Saturnus som ger dem sina välkända bestämda och ansvarsfulla egenskaper. Själva dagen du föddes, den sjuttonde januari styrs också astrologiskt av Saturnus. Så denna planetariska kraft är duplicerad och därför extra inflytelserik på din troliga karaktär. Din omtänksamhet och dynamik utgör en intressant kombination och hjälper dig att göra framsteg i livet utan att du verkar för elak eller hårdhjärtad. Du har gott om tålamod och tror på talesättet att de bästa sakerna är värda att vänta på. En avslutande tanke för personer födda den 17 januari är att överväga att lära sig dela med sig av sina bekymmer. Du bör inte se detta som en sårbarhet eftersom du kommer att få stor nytta av att prata om oro och få andra rådgivande åsikter.

Show Buttons
Hide Buttons